משמורת והסדרי ראייה

משמורת והסדרי ראייה

עורך דין דיני גירושין מתמחה בתחום משמורת והסדרי ראייה. כאשר בני זוג מחליטים לפרק את שותפות הנישואין שלהם, אליהם לפנות אל עורך דין דיני גירושין על מנת להגיע להסדרי משמורת וראייה, אשר יקבעו בפסק הדין של בית המשפט.

משמורת

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע כי הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. מכח אפוטרופסות זו עומדות לשני ההורים הזכות והחובה לדאוג לצרכי ילדיהם הקטינים ולהחליט החלטות לגבי עתידם, גם אם הם נמצאים בחזקתו הבלעדית של אחד מהם. מעבר לאפוטרופסות הטבעית, שאינה משתנה כאשר בני זוג מתגרשים, ישנו היבט המשמורת. משמורת הינה החזקת הילדים הקטינים, כלומר – בפועל, הילדים יתגוררו אצל ההורה המשמורן, תחת חסותו ואחריותו היומיומית. בדרך כלל, בית המשפט פוסק לגבי ההורה המשמורן בהתאם לטובת הילד. על פי פסיקת "חזקת הגיל הרך", במידה ואין נסיבות המעידות על אי מסוגלות הורית קיצונית של האם, אזי טובתם של הילדים עד גיל שש היא להיות במשמורתה.

קיימים מקרים חריגים שבהם יסטה בית המשפט מחזקת הגיל הרך, למשל כאשר האם אינה מסוגלת לטפל בילדיה הקטינים ולדאוג לצרכיהם, או כאשר האב הוא בעל מסוגלות הורית משמעותית גבוהה יותר מהאם, או כאשר קיימת הסכמה בין ההורים לגבי משמורת משותפת ביניהם או בחזקה בלעדית של האב. כאמור, במקרים אלו, יש להיוועץ עם עורך דין דיני גירושין לגבי האופציות העומדות מולכם.

על מנת לזכות במשמורת אשר מייצג את האינטרסים שלכם, מומלץ להיוועץ עם עורך דין דיני גירושין. רק עורך דין דיני גירושין יוכל לייצג את האינטרסים שלכם אל מול בית המשפט באופן הטוב ביותר.

הסדרי ראייה

בעת מחלוקת יקבע בית המשפט מי מבין שני ההורים יהיה ההורה המשמורן וכן יקבע את הסדרי הראייה של ההורה האחר עם הילדים המשותפים. מטרת הסדרי הראייה היא שמירת קשר יציב וקבוע של ההורה שאינו משמורן עם ילדיו.

בית המשפט יגיע להחלטתו בהסתמכו על אחד מאלה:

א. הסדרי ראייה על פי תסקיר פקידת סעד לסדרי דין – לרוב מסתמך בית המשפט על תסקיר פקיד הסעד לסדרי דין. פקיד הסעד נפגש ומשוחח עם כל אחד מההורים ועם כל אחד מהילדים ולאחר שהתרשם הוא עורך בתסקיר את המלצותיו לעניין הסדרי הראייה.

ב. הסדרי ראייה על פי הסכם – כאשר נערך הסכם גירושין בין בני זוג, נהוג להסדיר גם את הסדרי הראייה בסעיפים המפרטים את הימים והשעות בהם יהיה זכאי ההורה שאינו משמורן להתראות עם ילדיו.

בכדי ליהנות מהסדרי ראייה התואמים את רצונותיכם, יש צורך בליווי וייצוג משפטי של עורך דין דיני גירושין.

הפרת הסדרי ראייה ואכיפתם

במקרים בהם הורה לא משמורן מפר את הסדרי הראייה ולא מתראה עם ילדיו בזמנים שנפסקו תופעל פקודת ביזיון בית משפט באמצעות קנס או מאסר.

ניתן לנקוט בסנקציות כלכליות אחרות, כגון: תשלום לשמרטף עבור השעות בהן היה אמור הילד לשהות עם ההורה שאינו משמורן ואשר הפר את הסדרי הראיה.

בנוסף, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצמצם את הסדרי הראייה שנפסקו.

חבלה בקיום הסדרי ראייה

כנגד הורה משמורן אשר מחבל בהסדרי הראייה של הילדים המשותפים עם ההורה הלא משמורן ינקטו צעדים שונים, כמו הגשת תלונה במשטרה, פנייה אל פקידת הסעד או פנייה אל בית המשפט. נקיטת צעדים אלו, יש לעשות בהתייעצות ובליווי של עורך דין דיני גירושין.

שינוי הסדרי ראייה

פסק דין או הסכם בענייני משמורת והסדרי ראייה לעולם אינו סופי וניתן לשנותם אם חל שינוי נסיבות המצדיק זאת. גם במקרים אלו מסתמך לרוב בית המשפט על תסקיר הסעד הנערך על ידי פקיד הסעד.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here