מהי סרבנות גט

0
1064
מהי סרבנות גט

כדי להתיר את קשר הנישואין בין בני זוג, על הבעל למסור לאשתו את הגט. על פי ההלכה, כאשר אין דרך להציל את חיי הנישואין בין בני הזוג, מתן הגט הינו מצווה, בדיוק כמו המצווה להתחתן. אכן, במקרים לא מעטים בית הדין מנסה להבין שבאמת פני הצדדים לגירושין ולא ניתן להציל את חיי הנישואין שלהם, וזאת מתוך ראיה כללית של חשיבות מוסד הנישואין ושמירה עליו. עם זאת, כאמור כאשר בית הדין מגיע למסקנה שאין דרך להציל את חיי הנישואין של בני הזוג, במקרים כאלה, ההלכה אינה מכירה בזכותו של אחד מבני הזוג לעכב את בן הזוג השני מלהתגרש. נהפוך הוא בן הזוג שמסרב לתת את הגט הופך להיות מי שעובר על החוק והוא צפוי לסנקציות ועיצומים שיוטלו עליו על ידי בית הדין אם יעמוד בסירובו.

במחלוקות שבין בני זוג בעניני הגירושין שלהם, לעיתים עולות טענות הפוכות מטעם הצדדים. אחד מבני הזוג, מבקש להתגרש והצד השני, משיקולים שלו, טוען לשלום בית ולנסיון להציל את יחסי הנישויאן ביניהם.

לסיבות האלה בפער שבנין בני הזוג יש גורמים שונים. חלקם עניניים ונכונים וחלקם טקטיים, והם ננקטים מסיבות שונות, חלקן רלוונטיות וענינייות ולעיתים חלקן נובעות ממניעים ושיקולים זרים.

בית הדין הרבני הוא זה המוסמך לדון בשאלת הגירושין עצמם וככל שיש מחלוקת בין בני הזוג עליו להכריע האם על הצדדים להתגרש או לנסות לשקם את יחסיהם. בית הדין בוחן את טענות הצדדים, שומע עדים במידת הצורך והרלוונטיות ומגיע להכרעה במחלוקת הזו. ההכרעה יכולה להיות מנוסחת בכמה ניסוחים משפטיים ברמות שונות של חיוב:

  • המלצה לגרש – זוהי הרמה הנמוכה ביותר, כאשר ביתה דין לא משתכנע שיש בסיס הלכתי לגירושין אך הנסיבות הרלוונטיות של הצדדים מצדיקות מתן גט.
  • מצוה לגרש – זוהי הטלת חובה הלכתית על הבעל, כמצווה לכל דבר ועניין, לתת גט לאשתו.
  • חובה לגרש – זוהי כבר חובה משפטית, אך היא עדיין לא ניתנת לאכיפה, אם הבעל מסרב לתת את הגט.
  • כפיה לגירושין – זהו הרמה הגבוהה ביותר. במצב כזה בית הדין קובע שיש חובה לגרש ומטיל סנקציות על הבעל הסרבן, אם אין הוא מקיים את חובתו.

כל אחת מהדרגות הללו, נובעת מהשוני בכל מקרה ומקרה וככל שההליכים מתמשכים, והבעל אינו מקיים את ההחלטה שניתנה בענינו, גם אם היא בהתחלה היתה ברמה הנמוכה יותר, יתכן בהחלט שבית הדין יעלה את רמת ההחלטה שלו עד לדרגה הגבוהה ביותר של כפיית גט.

הבעל הופך להיות סרבן גט, כאשר אין הוא מקיים את חובתו למתן גט ואז קמות העילות לכפות עליו את מתן הגט ולהטיל עליו את הסנקציות הקבועות בחוק במקרים כאלה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here