דמי מזונות – אישה / ילדים

0
462
דמי מזונות - אישה / ילדים

דמי מזונות הם תשלומים שחייב אחד מבני הזוג (לרוב הגבר) לשני בעקבות גירושין ויכולים להידרש עוד לפני חתימת הסכם גירושין. הם ניתנים בעבור תשלומים לילד או לבן הזוג עצמו. דמי מזונות נקבעים גם במקרים שההורים לילד אינם נשואים.

במאמר זה נפרט בפניכם מונחים יסודיים הקשורים בתשלום דמי מזונות.

כללים בסיסיים

הסמכות המשפטית לקביעת דמי מזונות מצויה הן בידי בית הדין לענייני משפחה והן בידי בין הדין הרבני. כללי המזונות נגזרים מכללי הדת אליה שייכים בני הזוג. על פי המשפט העברי, על האב לשלם מזונות לילדיו עד גיל 15 גם אם שכרה של האם גבוה יותר, וזאת משום שלפי ההלכה כל נכסי המשפחה עוברים לרשות הבעל עם פרידת בני הזוג וכפיצוי, עליו לזון את ילדיו. ב-1973 נחקק חוק יחסי ממון בין בני זוג אשר מפעיל עקרון איזון משאבים ולפיו, אם לא נקבע הסכם ממון קודם, הרי שהרכוש מתחלק בין ההורים בצורה שווה. יחד עם זאת, בעניין המזונות נשאר חוסר השוויון המחייב את האב לזון את ילדיו.

מתגרשים –

זכות למזונות אישה

הכלל אומר כי אישה זכאית למזונות בסכום שיאפשר לה לחיות ברמה שבה היא חיה טרם הפרידה. אם היא עובדת ומשכורתה מאפשרת לה לחיות ברמת החיים הקודמת, היא לא תהיה זכאית למזונות.

ילדים

ילדים מקבלים את המזונות שלהם דרך ההורה המשמורן, לרוב האם. על פי החוק האב חייב לזון אותם עד גיל 15. מגיל 15 ועד 18 המזונות לילדים משולמים על ידי שני ההורים ביחס להכנסותיהם. גובה המזונות עד גיל 15 נקבע על ידי בית המשפט והוא אמור לכסות את צרכיו ההכרחיים של הילד (ביגוד, הנעלה, חלק מהוצאות החינוך וכד').

אישה מורדת

החובה לקיים יחסי אישות עם הבעל היא אחת מארבע החובות של אישה לבעלה. אי קיום חובה זו מסכן את האישה בהגדרתה כאישה מורדת. אישה מורדת עלולה להפסיד את זכותה למזונות מבעלה.

עיכוב דמי מזונות

אי תשלום דמי מזונות שנקבעו בהסכם שאושר בבית משפט כמוהו כהפרה של פסק דין. בידי האישה שתי אפשרויות פעולה: פניה להוצאה לפועל אשר תפתח בהליכים כנגד האב ופניה לביטוח הלאומי כדי לקבל דמי מזונות מהמוסד.

מתגרשים – גביית מזונות

גביית דמי מזונות באמצעות הוצאה לפועל נעשית תוך שמירה על שני עקרונות: הגנה על הזוכה (האישה) אשר לא מקבלת את דמי המזונות שלה או את של ילדיה, תוך דאגה למילוי פסק הדין של ביהמ"ש, והעיקרון של הגנת החייב תוך שמירה לא להפכו לחסר כול.

קצבת מזונות- ביטוח לאומי

אישה שבעלה מסרב לשלם לה מזונות יכולה לפנות לסעד של הביטוח הלאומי אשר ישלם לה את דמי המזונות. הבט"ל יגבה מהחייב את המזונות וישלם לאישה. גובה דמי המזונות יהיה הנמוך מבין השניים: הסכום הנקבע בפסה"ד והסכום הנקבע בתקנות. אם נגבה מהחייב כל הסכום הקבוע בפסה"ד, תקבל האישה גם את ההפרש.

הפחתת מזונות ילדים

בפסק הדין נקבעים דמי המזונות לעתיד. במקרה של שינוי בנסיבות, רשאי המשלם לפנות לביהמ"ש ולהוכיח כי אכן הן השתנו, כדי לקבוע דמי מזונות מופחתים.

מדור ומשכנתא

תשלומי מדור הם חלק מתשלומי המזונות הכוללים את החלק היחסי בדירה בה גרים הילדים. לעתים עולה שאלה בדבר השתתפות בחלק היחסי של תשלומי המשכנתא של הילדים, כשהאם משלמת אותה. שאלה זו עדיין לא הוכרעה בבית המשפט העליון באופן מוחלט.

גניבת זרע

מונח חברתי המתייחס לכניסתה של אישה לא נשואה להיריון מגבר אשר לא תכנן להביא באותה עת ילד לעולם וכלל אינו רוצה בילד. במצב כזה חייב הגבר תשלומי מזונות לילד, גם אם האישה נתנה לו להאמין שהיא מוגנת ושאינה רוצה כלל בהיריון.

ענייני מס

גבר אשר משלם מזונות לילדיו על פי פסק דין, רשאי לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה עד שילדיו מגיעים לבגרות והוא חדל מתשלום המזונות. תשלום של מזונות לאישה יזכה אותו בנקודות במס הכנסה אם הוא נישא שוב לאישה אחרת. אישה אשר מקבלת דמי מזונות תהיה פטורה מתשלום מס הכנסה על תשלום אלה.

האם האישה חייבת לעבוד

החוק העברי הקובע כאן אומר כי אישה לא חייבת לעבוד לאחר גירושיה.

אישה שבגדה

אישה שהוכח דבר בגידתה בבעלה, תאבד את זכותה למזונות אישה. מזונות ילדים ישולמו כרגיל.

מגורים בנפרד

אם הגבר עזב את הבית, האישה זכאית לקבל מזונות אישה. אם היא זו שעזבה את הבית היא מאבדת את זכותה למזונות אישה אלא אם הוכח כי היו נסיבות מוצדקות לעזיבתה את הבית.

מזונות אזרחיים

בעבר אי אפשר היה לחייב בעל לשלם מזונות אישה כשבני הזוג נישאו בנישואים אזרחיים. לאור פסיקת ביהמ"ש העליון זכאיות כיום נשים למזונות גם אם נישאו אזרחית.

מזונות מהורי הבעל

יש מקרים בהם יכולה לתבוע האישה מזונות מהוריו של בעלה לשעבר אם הוא לא משלם אותם. התנאי לכך הוא שיש בידם מספיק כסף כדי לכלכל את עצמם ואת ילדיהם הקטינים אם יש כאלה וכי האישה לא יכולה לספק את צרכיה באופן עצמאי.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here