גירושין בנישואים אזרחיים

0
680
גירושין בנישואים אזרחיים

בישראל, עדיין לא מתאפשרים נישואים אזרחיים. הסמכות הבלעדית להשיא בני זוג בארץ היא של בית הדין הרבני. זוגות המעדיפים מסיבותיהם הם, להנשא בנישואים שלא כדת משה וישראל, יכולים לעשות זאת שלא בארץ, אלא מחוץ לגבולותיה, לרוב נעשה הדבר בקפריסין השכנה. ומה קורה כשאותם בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים מבקשים להתגרש?

ממריאים לחתונה

טרם הסקירה של גירושין בנישואים אזרחיים, חשוב לציין את סוגי הנישואים האזרחיים, שבעיני המערכת ההלכתית , וכן משפטית, יש להם פרשנויות שונות:

  • נישואים אזרחיים בין בני זוג יהודים אשר בחרו מתוך אידיאולוגיה להינשא בדרך זו.
  • נישואים אזרחיים בין בני זוג שאין באפשרותם להינשא על פי ההלכה, כמו למשל כהן הנישא לגרושה, פסולי חיתון וכדומה
  • נישואים אזרחיים בין בני זוג שאחד מהם אינו יהודי.

לכל סיבה שמאחוריה עומדים נישואים אזרחיים, יש משמעות רבה בעת הגירושין.

נוחתים לגירושין – מתגרשים?

נישואים אזרחיים מתוך בחירה- במקרה כזה, אם בני הזוג מחליטים להתגרש, הדבר מתאפשר באמצעות קבלת פסק דין רבני בלבד וללא צורך הבעל לתת גט לאשה. אין צורך באישור בית הדין, והדיינים מסתפקים בהצהרת שני הצדדים כי ברצונם לסיים את קשר הנישואים ביניהם.

נישואים אזרחיים שלא מבחירה- על פי בית הדין הרבני, נישואים בין שניים שנישאו כך מכורח, נקראים "נישואים לחומרא". כלומר, מבחינת ההלכה, נישואים אלו הם ממש כאילו נעשו לפי דת משה וישראל, וכל חוקי והלכות הגירושים במקרה של נישואים כאלו, חלים על בני הזוג, כולל מתן גט. ("גט לחומרא")

רק במקרים קיצוניים, כמו למשל אם אחד מבני הזוג נעלם ולא ניתן להתחקות על עקבותיו לצורך מתן הגט, מתיר בית הדין הרבני את הנישואים באמצעות פסק דין רבני, אולם לא תמיד.

נישואים אזרחיים בין בני שתי דתות שונות- במקרה זה, הנישואים הם ברי התרה באמצעות פנייה לבית המשפט העליון. זה האחרון, יקבע, לאחר בחינת התיק, לאיזו ערכאה משפטית הל בני הזוג לפנות לצורך תהליך הגירושין- בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה.

בנוגע לזכויות

זכויותיהם של בני זוג שנישאו בנישאים אזרחיים שונות מאלו שנישאו בנישואים על פי ההלכה, גם בעת הגירושים. יחד עם זאת חלו לאחרונה כמה פסיקות חדשניות של בית המשפט העליון המשנות מעט את פני התמונה:

עד לא מזמן, לאשה שהתחתנה בנישואים אזרחיים, לא היתה הזכות לתבוע מזונות מבעלה, כפי שנהוג בנישואים על פי ההלכה. כאמור, פסיקה חדשה ופורצת דרך של בית המשפט העליון, קובעת כי גם במקרה של נישואים אזרחיים, יכולה האשה לתבוע את בעלה בדמי מזונות, אפילו אם לא נישאו על פי דת משה וישראל.

כמו כן, במידה ונשאו בני זוג במקרה של נישואים אזרחיים מכורח ולא מבחירה, והיה ואחד מבני הזוג נעלם, בורח מן הארץ או שהוא פשוט סרבן גט, לחר בדיקה מקיפה ומעמיקה של בית הדין הרבני, רשאי זה להתיר את הנישואין, גם ללא נוכחותו או הסכמתו של בן הזוג הנעלם, או הסרבן.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here