הכתובה ומטרתה

0
1384
הכתובה ומטרתה

מהי הכתובה ומהי מטרתה?

הכתובה היא חוזה התחייבות של הבעל כלפי האישה ביום הקידושין. את הכתובה תקבל האישה בעת הגירושין (במידה והבעל גרם לגירושין ובמיוחד במקרה של בגידה) או בעת פטירת הבעל. לשונה של הכתובה ארמית, השפה שדיברו בה בעת עריכת הכתובה. נוסח הכתובה קבוע, ומוסיפים בו את התאריך, את מקום החתונה, את שמות בני הזוג ואת הערך הכספי של התחייבויות הבעל. בסוף הכתובה חותמים העדים ואף הבעל. מכינים את הכתובה לפני החופה, כדי שתהייה מוכנה להימסר לכלה בין הקידושין לבין אמירת שבע הברכות. עריכת שטר הכתובה הינה חובה שאינה ניתנת להתניה, שכן מדובר בחלק בלתי נפרד מנישואין ע"פ התורה. אכן, ע"פ ההלכה היהודית, אסור לאדם לקיים מסגרת נישואין ללא כתובה. קיום מסגרת זוגית ללא כתובה שקול לקיומה של מסגרת זוגיות ללא קשר נישואין.

מטרת הכתובה:

1- להבטיח את קשר הנישואין – בעל שרוצה לגרש את אשתו ללא עילת גירושין מוכחת, ידע שיצטרך לשלם לאשתו את כתובתה. המטרה של חובה זו "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" כלומר, הגירושין יעלו לבעל בסכום שהתחייב בכתובה.

2- לדאוג לאלמנה – לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה. אלמנה תוכל לתבוע את כתובתה מעזבון הבעל. זכות זו מעוגנת בסעיף 104 לחוק הירושה, אשר מבטיח את המגיע לאלמנה מכתובתה.

3- הבטחת עתיד הגרושה – המטרה להקל עליה להתחתן מחדש.

האם התחייבויות הבעל הן כספיות בלבד? מהן משמעותן?

הכתובה כוללת 3 התחייבויות מצד הבעל:

1- מזונות לאישה – חובת המזונות כוללת דאגה לקיומה החומרי של האישה. החובה כוללת נוסף למזונות גם מתן כסות ומדור, קרי, בגדים, מקום מגורים וכן ריפוי.

2- תשלום דמי כתובה ותוספת נדוניה- דמי הכתובה הוא סכום שנקבע ע"י חז"ל. במקרה שהנישואין מתפרקים בגלל הבעל (ע"י גט), או במותו, האישה מקבלת את סכום הכתובה. תשלום זה נקבע כדי להגן על האישה שלא יהא קל בעיני הבעל לגרשה.

3- נדוניה ותוספת נדוניה- הנדוניה הם הנכסים שהאישה מביאה איתה בשעת נישואיה. נכסים אלה נרשמים בכתובה והבעל מקבל על עצמו אחריות להחזירם עם פירוק הנישואין לפי ערכם בזמן החתונה. נכסים אחרים נשארים ברשות האישה והבעל רשאי לסחור בהם ולכן הוא מקבל אחריות על סכום נוסף המכונה "תוספת נדוניה".

ההתחייבויות הכלולות ב"מזונות" הן לימי הנישואין, בעוד שהכתובה והנדוניה הן למקרה של פירוק הנישואין עקב גירושין או מות הבעל. אם סכום ההתחייבות בכתובה גבוה במיוחד לא בטוח שהאישה תקבל אותו במלואו בשל מחלוקות שקיימות בין הרבנים. יש הסבורים, כי הבעל חייב לשלם את הסכום שחתם עליו. לעומתם, אחרים מאמינים, כי יש להגביל את סכום הכתובה לסך של 120,000 ₪ בלבד.

לאחרונה ניתן פס"ד ע"י הדיין שלמה דייכובסקי שבו הוחלט להגביל את סכום הכתובה עד 120,000 ₪. הרב קבע כי הכתובה לא נועדה להעשיר את האישה הגרושה ולגרום לעוני לבעלה. מטרת הכתובה היא לאפשר לאישה קיום בכבוד לתקופת מינימום של שנה, עד אשר תמצא בעל אחר. בעבר, ניתנו פסקי דין, אשר חייבו בתשלום כתובה בסכומים של מאות אלפי שקלים.

האם ניתן לבטל את הכתובה?

בכתובה מקבל עליו הבעל כלפי אשתו חיובים שונים ובכללם זוכה האישה בדמי כתובה. הזכייה בדמי כתובה חלה בגירושין או במות הבעל. סכום הכתובה הוא בבחינת חוב הרובץ על הבעל ואחר מותו על העיזבון. הבעל אינו יכול להשתמט מהתחייבותו ע"פ שטר הכתובה או לעקוף התחייבות זו ע"י עריכת צוואה או באופן אחר.

האם אישה שתובעת כתובה תקבל במקביל גם מחצית מהרכוש?

הנוהל המקובל כשבני זוג מנהלים בביה"ד את תביעת הגירושין והאישה תובעת את כתובתה, הרי שיכול ותנוהל באותה מסגרת או במקביל לה את פירוק השיתוף ע"פ חוק יחסי ממון. בדרך כלל, ממתין ביה"ד לראות כיצד תסתיים חלוקת הרכוש ע"פ איזון המשאבים, על מנת שלא תיווצר סיטואציה שבה מקבלת האישה רכוש וכספים בכפל. ביה"ד הסביר לא אחת כי הפרשנות הפשוטה לכאורה לחוק יחסי ממון היא, שהמחוקק קבע שהאישה תוכל לגבות את הסכום המגיע לה ע"פ הכתובה אף אם ע"י כך נוצרת הפרה באיזון המשאבים לטובת האישה. אלא שלא נראה שזו הפרשנות הפשוטה שהחוק מזכה את האישה בכפל זכויות הן ע"פ חוק יחסי ממון והן מכוח שטר הכתובה. לכן, בבוא ביה"ד לדון בנושא הכתובה, עליו לבחון האם בזכויות האישה לפי חוק יחסי ממון יש בכדי לכסות את חוב כתובתה ואם לאו ישלים הבעל את חובו עד סך כתובתה.

כיצד מחשבים כתובה שנכתבה בשקלים ישנים והאם ניתן ל"קצץ" סכום שהתחייב עליו הבעל?

קיימים רבנים, אשר מחשבים את הכתובה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. ישנם רבנים אשר פוסקים את הסכום וישנם רבנים האומרים, כי לא תתקבל טענת הבעל שלא הבין בעת חתונתו על מה מדובר בשטר הכתובה, אלא חזקה (שאינה ניתנת לסתירה) כי בזמן חתימת הכתובה הוא הבין מה כתוב בה ואת משמעותה. לעומת זאת, ישנם רבנים הסבורים כי יש להגביל את סכום הכתובה, כאמור.

איך תובעים כתובה?

במקרה של גירושין תוכל אישה להגיש תביעה לכתובה בבית הדין הרבני. את העתק הכתובה ניתן להשיג בבית הדין הרבני במקום שבו התחתן הזוג או בבית הדין הרבני בתל-אביב.

מתי אישה מאבדת כתובתה?

א. כאשר החיים המשותפים הופסקו באשמת האישה או כאשר היא זאת שחפצה בגירושין.

ב. אישה שבגדה בבעלה או בלשון הרמב"ם "מי שזינתה תחת בעלה".

ג. אישה העוברת על דת משה- דהיינו מכשילה את בעלה במזיד על הוראות דת. לדוגמא: מאכילה אותו ביודעין טריפות למרות ידיעתה כי הוא שומר כשרות.

ד. עוברת על דת יהודית-עוברת על מנהגי הצניעות החברתיים.

ה. מורדת בטענת "מאיס עלי".

כאמור, הבעל פטור מלשלם כתובה אם מוכיח עילת גירושין כנגד אשתו ולכן נשאלת השאלה כיצד ביה"ד הרבניים מתייחסים לאישה אשר יוזמת את הליך הגירושין- האם מאבדת את כתובתה או לאו?

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here